Slægten Maaløe

En gren af slægten Maaløe

Mads Pedersen Maaløe

Sognepræst Mads Pedersen Maaløe som var den første med navnet Maaløe.

Velkommen

Velkommen til det nye Maaloe.com - Maaløe slægtens hjemmeside.

Arbejdet med slægtens hjemmeside begyndte tilbage i 2001 hvor vi byggede den første version af slægtshjemmesiden. Slægtshjemmesiden er et hobbyprojekt, og derfor er der perioder hvor der sker meget, og perioder hvor det ligger mere stille. Vi forsøger dog løbende at tilføje nye informationer.
Senest har vi valgt at skifte design og database, og benytter nu en meget andet måde at vise slægtsoplysningerne på. Fordelen med denne nye måde er bl.a., at den er væsentligt mere avanceret og giver mulighed for at gemme flere forskellige typer af information og vise mange forskellige typer af træer. Hertil kommer at den gamle hjemmeside stillede store krav til servere og derfor var den væsentlig dyrere at vedligeholde.
Vi er rigtig tilfredse med det nye design og håber du vil kunne lide det. Hvis du er i tvivl om hvor du finder noget bestemt, så tøv ikke med at kontakte os.

Grundlaget for hjemmesiden er bl.a. input fra:

  • Slægtsregister for Familien Maaløe, ved H. Maaløe
  • Tillæg til slægtsregister for Familien Maaløe, ved Lauritz Maaløe
  • Mads Maaløes store arbejde med at indsamle slægtsoplysninger
  • En lang række slægtsmedlemmer der har bidraget med historier, billeder og andet spændende!
TAK - uden jer var det ikke lykkedes at lave denne hjemmeside!

Vi har valgt primært at fokusere på de slægtninge der bærer mellemnavnet eller efternavnet Maaløe. Det betyder at de steder hvor en Maaløe har fået et barn der ikke hedder Maaløe angiver vi altid navnet på barnet hvis vi kender det, men går ikke nødvendigvis videre i træet til barnets kone, børn, osv.

Som det tit er med slægtsforskning så er nogle oplysninger mulige at verificere hvor andre ikke er. Det gælder f.eks. sjove historier der er gået i arv og ikke står skrevet i f.eks. en kirkebog eller lignende.

Vi forsøger så vidt det overhovedet er muligt for os, at verificere de data vi tilføjer til hjemmesiden, men de steder hvor vi har historier der er gået i arv har vi valgt også at tilføje disse. Det har vi gjort ud fra den tanke at det som efterkommer kan være sjovt at læse de historier som de ældre personer i slægten har båret med sig.

Hvis du ligger inde med oplysninger om personer der bærer navnet Maaløe som du mener kunne være interessante at tilføje hjemmesiden, så må du meget gerne kontakte os. Vi rejser gerne ud med både kamera og blok for at fange historien om en slægtning der f.eks. er portrætteret på et maleri eller har efterladt sig en sjov ting fra 1800 tallet.

Kort over Maale

Mads Pedersen Maaløe blev opkaldt efter byen "Maale" på Fyn som så på et tidspunkt må være blevet til Maaløe.