Slægten Maaløe

En gren af slægten Maaløe

Dokumenter


Match 1 til 2 fra 2     » Kun miniaturer

   

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1
Brev til Sundhedspolitiet om flytning af Carl Adolph Maaløes grav
Brev til Sundhedspolitiet om flytning af Carl Adolph Maaløes grav
Oversættelse (Peter Maaløe d. 25. maj 2015):

For at få en af min Familie og mig
længe næret Besluting bragt i Udførelse
nemlig: at erholde det paa Østerbroes militaire Kirke-
gaard nedsatte Lig af min, under 14 Juli f.Aa. af
Cholera afdøde Fader, Landsthingsmand C.A.
Maaløe til Aagaarde ved Bogense, hjembragt
til hans Hjemsteds, Haarslev Sogns Kirkegaard, -
tillader jeg mig allerærbødigst, med hensyn til
den ovennævnte epidemiske Sygdom, hvoraf han
døde, at udbede mig det høie Sundhedspolities
behagelige Meddelelse om, hvorvidt der fra Etat-
ens Side kan være Noget til Hinder for dette
Foretagende, naar samme først iværksættes
heni indeværende Aars Efteraar, samt efterat
den i Jorden staaende, Liget omgivende Kiste, er
blevet omgivet af en forsvarlig og tæt Pakkiste.

Hirschholm, den 18de August 1854
Allerærbødigst
I.F.Maaløe
exam.jur. og Fuldmægtig ved Birke-
contoiret ..?

Til Kjøbenhavns Sundhedspoliti
____________________________________________________________________


Mod Flytningen af det omhandlede Lig paa de
opgivne Betingelser og navnligen efter 1.Novbr. skjøn-
nes der ikke at være Noget at indvende fra Sund-
hedspolitiets Side.

Kbh. d. 22.Aug. 1854

Fra Politiets Side er intet herimod under de i
Ansøgningen og i Stads….? Forhaands
Paategning anførte Betingelser
Den 23de August 1854
 
 
2
Fyens stiftstidende artikel om Maaløe Gaarden 9. februar 2010
Fyens stiftstidende artikel om Maaløe Gaarden 9. februar 2010
Kilde: Fyens.dk