Slægten Maaløe

En gren af slægten Maaløe

Billeder


Match 1 til 50 fra 95     » Kun miniaturer    » Lysbilledshow

    1 2 Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1

 
 
2
2. vielse
2. vielse
 
 
3
Afskrift af Varde kirkebog
Afskrift af Varde kirkebog
 
 
4
Anna Elisabeth Maaløe 1874 - Assens dødsprotokol
Anna Elisabeth Maaløe 1874 - Assens dødsprotokol
 
 
5
Annette Hillerup Maaløes gravsten fra Haslev Kirkegård
Annette Hillerup Maaløes gravsten fra Haslev Kirkegård
 
 
6
Assens Gamle Kirkegård - Gravsted for Idicus Frederik Wilhelm Mads Maaløe, Hanne Lund og Christopher Maaløe
Assens Gamle Kirkegård - Gravsted for Idicus Frederik Wilhelm Mads Maaløe, Hanne Lund og Christopher Maaløe
Gravstedet findes ikke længere 
 
7
Assens Gamle Kirkegård - Gravsten efter nedlæggelse af gravstedet.
Assens Gamle Kirkegård - Gravsten efter nedlæggelse af gravstedet.
Gravsten for Idicus Frederik Wilhelm Mads Maaløe, Hanne Lund og Christopher Maaløe 
 
8
Assens gennem 700 aar
Assens gennem 700 aar
Bogen "Assens gennem 700 aar" som Lauritz har skrevet.

Kilde: Aarbog for Historiske Samfund for Odense og Assens Amter 1936:
Assens kommune gav 200 kr til trykning.
Trykning af bogen beløb sig til 5.548, 19 kr som Historisk Samfund for Odense og Assens Amter betalte. 
 
9
Avisudklip fra Julen 1971 om Cathrine Dorthea Maaløe f. Hansen
Avisudklip fra Julen 1971 om Cathrine Dorthea Maaløe f. Hansen
 
 
10
Bagside af billede af tegning af Hørsholm kirke
Bagside af billede af tegning af Hørsholm kirke
 
 
11
Bagside af portræt af Einar Maaløe
Bagside af portræt af Einar Maaløe
 
 
12
Bagside af portræt af Karen Sørensdatter
Bagside af portræt af Karen Sørensdatter
Gammelt fotografi af et olie-maleri, som er et
PORTRÆT AF KAREN SØRENSDATTER,
gift med landmåler MADS RASMUSSEN fra ORMEHØJ
forældre til JULIANE RASMUSSEN, der var gift med
med CARL ADOLPH MAALØE (1802 – 1853).

Lauritz Maaløe (1861 – 1947)) har bagpå skrevet:

Oldemoder fra Ormehøj, Moder
til Bedstemoer paa Aagaarde, der
var gift med Landmaaler Mads
Rasmussen på Ormehøj, hed
Karen Sorensdatter f. i Rørup
Sogn 1772.
Manden f. 1756
havde en Del med Historikeren
Vedel Simonsen paa Rugaarden at
gøre, tegnede for ham Valpladsen ved
Øksnebjerg og lavede i 1806 en Tegning
af Glavendrup-Runestenen, som
blev erklæret for ypperlig af Rune-
forskere som Rask og Wimmer.

Christopher Maaløe (1894- 1979) har forneden tilføjet:

(Oprindeligt skrevet med Blyant af Lauritz Maaløe,
trukket op med Blæk af Christopher, hans Søn.)
(Se i øvrigt Fr.Kr.Rasmussen:”Min Slægtsbog”)
CM har også indføjet enkelte opklarende tilføjelser
i sin far Lauritz Maaløes tekst.
 
 
13
Billede af Gustav Adolph Maaløe (øverst th.) med Cathrine Dorthea Maaløe (nederst th.) samt to ukendte
Billede af Gustav Adolph Maaløe (øverst th.) med Cathrine Dorthea Maaløe (nederst th.) samt to ukendte
 
 
14
Billede af Lauritz og Annette.
Billede af Lauritz og Annette.
 
 
15
Billede af tegning af Hørsholm kirke
Billede af tegning af Hørsholm kirke
Bagsidetekst:
Efter tegning af F.M. taget
i 1854
Frederik Maaløe Sagfører, Assens 
 
16
Billeder af Christopher Maaløe på farmen i Malaya
Billeder af Christopher Maaløe på farmen i Malaya
Billeder af Christopher på farmen i Malaya, dels alene og dels sammen med Tamiller/Teleguerne i byen.
Herudover et billede af et af de huse Christopher boede i. 
 
17
Billeder af Christopher Maaløe på farmen i Malaya
Billeder af Christopher Maaløe på farmen i Malaya
Billeder af Christopher på farmen i Malaya sammen med Tamiller/Teleguerne i byen.
Herudover et billede af Christophers første hus i Malaya. Ved hans side ligger hunden "Rajah" (betyder fyrste).
 
 
18
Brev fra Carl Adolph Maaløe til Idicus Frederik Wilhelm Mads Maaløe
Brev fra Carl Adolph Maaløe til Idicus Frederik Wilhelm Mads Maaløe
Kuvert:
I.F. (sikkert så Herdahl ved at det er til Idicus Frederik)
Til forvalter Herdahl
Halskou
ved Korsøer
Betalt

Brev:
Min gode, ærlige Idicus!

Jeg har med megen Fornøielse modtaget dit
brev, og vil gjemme det omhyggeligt, som det
første fra dig, allerhelst da det visseligt var ret godt
skrevet. Ikke tvivler jeg om, at du jo nok vil hol-
de dit Løvte, at de følgende skulle blive bedre. -
Men kun først igjen: din Fader og din Moder see det
saa gjerne. Hanne længes ogsaa efter et Brev fra
Dig, og har derfor skrevet indlagte Linier til dig.
Saa snart som muligt kommer Christoffer og jeg
over til dig, men Veiret tillader os ikke endnu at
bestemme naar det kan skee. Vi have des-
værre meget Korn ude endnu, og det maae
vi have ind, og Rug og Hvede snart, førend vi
kan reise. Men vi har det jo godt, og Tiden gaaer
let og hastig for dig. Vi holde Allesammen meget
af dig, og jeg er altid din velmeenende Fader

Adolph Maaløe

Yderligere information:
Idicus er tilsyneladende blevet sendt over til Fasterens (Christiane Ernestine Frederica Maaløe) mand Christian Herdahl.
 
 
19
Brev til Her Jensenius fra Idicus Frederik Wilhelm Mads Maaløe 19 November 1897
Brev til Her Jensenius fra Idicus Frederik Wilhelm Mads Maaløe 19 November 1897
Assens, d. 19.Nov 1897

Her Jensenius
Det er urigtigt, naar det
er forebragt Dem, at jeg
skulde være i Besiddelse af
Familien Jensenius's Stam-
tavle. I min egen slægts
Stamtavle findes nævnte
Familie et Sted nævnt i For-
bindelse med min Farfader
Sognepræst til Barløse I.
F.W.H. Maaløe, idet det an-
føres at han var gift med
Birthe Kirstine Jensenius, der
saaledes var min Faders Moder.
Hun var

- 2 -
Datter af Sognepræst i Veil-
by ved Middelfart Johan
Jørgen Jensenius og Hu-
struen Marie Gregoria Schmidt
og havde følgende Sødskende
Christina født 8/7.1766,
Christian Christoffer f. 16/12.1768 (streget over),
Ludvig Valentin f. 22/2.1770,
Anna Margrethe f. 30/12.1772,
Niels Krabbe f. 15/1.1795.
Selv var min Bedstemoder,
som jeg som Barn har kjendt,
født d 10 Octob. 1767. -

Dette er alt hvad jeg veed
om Familien Jensenius, -
dog veed jeg, at min Fader
angivelig er i nær Slægt

- 3 -
med Deres Fader, hvem jeg
med ham besøgte på Ry-
gaard i sommeren 1842.
Han maa altsaa have ned-
stammet fra en af min
Bedstemoders førnævnte
Brødre, eller muligen
nedstamme fra en Broder
til Præsten Johan Jørgen.

Det var ganske rig-
tigt min Søn Anthon, der
i sin Tid var i Lære hos Hald-
kjær i Sorø. Han boer i
Kjøbenhavn og er Redac-
tionssecretair ved Bladet
Dannebrog. Han er gift

- 4 -
og har det rigtigt godt.

Ærbødigst
Frederik Maaløe


Forklaring:
I.F.W.M Maaløe skriver til en Hr. Jensenius at han enten må nedstamme fra en af Birthe Kirstine Jensenius's brødre eller fra en af Johan Jørgen Jensenius's brødre.
 
 
20
Christopher Maaløes gravsten fra Haslev kirkegård
Christopher Maaløes gravsten fra Haslev kirkegård
 
 
21
Dødsannonce fra Politiken Lørdag d. 15. September
Dødsannonce fra Politiken Lørdag d. 15. September
 
 
22
Familiebillede 14. August 1964
Familiebillede 14. August 1964
Fra venstre.
Øverst: Joan Maaløe, Peter Hillerup Maaløe, Karen Maaløe (født Boye Andersen)
Nederst: Christopher Maaløe 
 
23
Familiebillede med Johan Christian Maaløe (th.) en af hans to koner (tv.) enten Else Marie Nielsen eller Ane Marie Andesen.
Herudover ses Johans datter Olga Theodora Nielsine Maaløe (øverst),  samt hvad der formodes at være Johans to andre børn Ingvard og ?
Familiebillede med Johan Christian Maaløe (th.) en af hans to koner (tv.) enten Else Marie Nielsen eller Ane Marie Andesen. Herudover ses Johans datter Olga Theodora Nielsine Maaløe (øverst), samt hvad der formodes at være Johans to andre børn Ingvard og ?
 
 
24
Familiegravsted på Garnisions Kirkegård.
Familiegravsted på Garnisions Kirkegård.
Her ligger Lauritz Maaløe, Annette Johanne Saabye, Børge Maaløe, Carl Adolph Maaløe, Agnes Johanne Louise Maaløe og Christopher Saabye Maaløe.

Herudover ligger der et dødfødt drengebarn "Bach" som vi formoder er Agnes Johanne Louise Maaløes søn der afgik ved døden d. 14. juli 1922. Der er ingen gravsten for denne søn. 
 
25
Folketælling 1921
Folketælling 1921
Inger Henriette Urban Maaløe og Poul Martin Søballe 
 
26
Folketælling 1925
Folketælling 1925
 
 
27
Folketælling 1925
Folketælling 1925
 
 
28
Folketælling 1940
Folketælling 1940
 
 
29
Folketælling fra Læsø 1890
Folketælling fra Læsø 1890
 
 
30
Fødte 1889 - her fremgår Peter Kryssing Eskild Didrik Maaløe som fadder for hans datter Ella Høegh-Nissen
Fødte 1889 - her fremgår Peter Kryssing Eskild Didrik Maaløe som fadder for hans datter Ella Høegh-Nissen
 
 
31
Gamborg Kirke 1968
Gamborg Kirke 1968
 
 
32
Gamborg kirke 2007
Gamborg kirke 2007
 
 
33
Gravsten Agnes Johanne Louise Maaløe
Gravsten Agnes Johanne Louise Maaløe
 
 
34
Gravsten Annette Johanne Saabye og Lauritz Maaløe
Gravsten Annette Johanne Saabye og Lauritz Maaløe
 
 
35
Gravsten Børge Maaløe
Gravsten Børge Maaløe
 
 
36
Gravsten Carl Adolph Maaløe
Gravsten Carl Adolph Maaløe
 
 
37
Gravsten Christopher Saabye Maaløe
Gravsten Christopher Saabye Maaløe
 
 
38
Hans Hillerup Maaløes gravsten fra Haslev kirkegård
Hans Hillerup Maaløes gravsten fra Haslev kirkegård
 
 
39
Hans to pistoler
Hans to pistoler
 
 
40
Huset som Mads Pedersen Maaløe boede i.
Huset som Mads Pedersen Maaløe boede i.
Stavrevej 4.
Lejebolig under Hverringe (ejerlaug 1h), tidl. bolsted (22a) i Måle.
Et af de oprindelige 8 ugedagshuse, der nævnes 1557, og hvis beboere senere kaldes Hytteballemænd.
Den ældste kendte beboer var Lauge Jørgensen, der nævnes 1660; herefter kendes yderligere 17-18 indehavere. Peder Jørgensen (død 1742) og Karen Tømmermands (1685-1754) var forældre til sognepræst Mads Pedersen Maaløe i Gamtofte og til »en redelig kone, ypperlig jordemoder og en retskaffen kristen« (pastor Bjørn i kirkebog) Anne Marie Pedersdatter (1722-97), der blev gift med efterfølgeren.
Bygningerne er fra 1800-årene.
 
 
41
Idicus Friderich Wilhelm Hannibal Maaløe
Idicus Friderich Wilhelm Hannibal Maaløe
Portrættet er et oliemaleri, malet af Jens Juel i 1766 og gengivet fotografisk i Ellen Poulsens bog om Jens Juel.  
 
42
Juliane Maaløe f. Rasmussen med to af sønnerne
Juliane Maaløe f. Rasmussen med to af sønnerne
 
 
43
kirkebog ang. død 1954
kirkebog ang. død 1954
 
 
44
Marius Theodor Maaløe 1867 - Assens dødsprotokol
Marius Theodor Maaløe 1867 - Assens dødsprotokol
 
 
45
Mindetavle fra Gamborg Kirke
Mindetavle fra Gamborg Kirke
Citat fra slægtsregistret: "Paa den nordlige Mur i Gamborg Kirke i Taarnrummet, der udgjør en Del af Kirkens Skib, er indmuret en Tavle med følgende Indskrift"

Under de fire Øverste Mandfolk Stoele
ligger begraven
Hr Mads Pedersen Maaløe
som var født i Maaløe på Hinsholm af fattige
forældre d. 1. Jan. 1713 blev sognepræst til Gamborg
Menighed 1759 var gidt trende Gange først
Med Boel Maria Lind siden med Christine Pernille
Wielandt tilsidst med Anna Cathrine Basse
som overlevede ham efterlod sig af disse tre æg-
teskaber 10 levende Børn 4 Sønner 6 Døttre
døde efter 30 Embedsårs Omløb d. 19 febr.
1789 udi sit alders 76. aar. Den gamle Ærlighed
den stille Nidkjærhed den fredelige Nøysomhed den
virksomme Gudfrygt den gode Samvittig-
heds Munterhed den ægteskabelige og faderlige ømhed
den uhykkelske Menneskekiærlighed den utrættelige
læselyst fulgte Ham til graven
Hans Død var Jacobs død
 
 
46
Myrekrigen
Myrekrigen
Bogen Myrekrigen som Christopher skrev 
 
47
Ove Christian Frederik portræt
Ove Christian Frederik portræt
 
 
48
Ove Christian Frederik Saabye og hans kone Agnes Anna Bilton
Ove Christian Frederik Saabye og hans kone Agnes Anna Bilton
 
 
49
Portræt af Agnes Anna Bilton
Portræt af Agnes Anna Bilton
 
 
50
Portræt af Anne Cathrine Basse
Portræt af Anne Cathrine Basse
Tegnet af Jens Juel i 1785 - samme år som tegningen af Mads Pedersen Maaløe er fra 
 

    1 2 Næste»