Slægten Maaløe

En gren af slægten Maaløe

Dokumenter

» Vis alle     1 2 Næste»     » Lysbilledshow

Indlæser...

Brev til Sundhedspolitiet om flytning af Carl Adolph Maaløes grav

Oversættelse (Peter Maaløe d. 25. maj 2015):

For at få en af min Familie og mig
længe næret Besluting bragt i Udførelse
nemlig: at erholde det paa Østerbroes militaire Kirke-
gaard nedsatte Lig af min, under 14 Juli f.Aa. af
Cholera afdøde Fader, Landsthingsmand C.A.
Maaløe til Aagaarde ved Bogense, hjembragt
til hans Hjemsteds, Haarslev Sogns Kirkegaard, -
tillader jeg mig allerærbødigst, med hensyn til
den ovennævnte epidemiske Sygdom, hvoraf han
døde, at udbede mig det høie Sundhedspolities
behagelige Meddelelse om, hvorvidt der fra Etat-
ens Side kan være Noget til Hinder for dette
Foretagende, naar samme først iværksættes
heni indeværende Aars Efteraar, samt efterat
den i Jorden staaende, Liget omgivende Kiste, er
blevet omgivet af en forsvarlig og tæt Pakkiste.

Hirschholm, den 18de August 1854
Allerærbødigst
I.F.Maaløe
exam.jur. og Fuldmægtig ved Birke-
contoiret ..?

Til Kjøbenhavns Sundhedspoliti
____________________________________________________________________


Mod Flytningen af det omhandlede Lig paa de
opgivne Betingelser og navnligen efter 1.Novbr. skjøn-
nes der ikke at være Noget at indvende fra Sund-
hedspolitiets Side.

Kbh. d. 22.Aug. 1854

Fra Politiets Side er intet herimod under de i
Ansøgningen og i Stads….? Forhaands
Paategning anførte Betingelser
Den 23de August 1854


FilnavnBrev til Sundhedspolitiet om flytning af Carl Adolph Maaløes grav - samlet.jpg
Filstørrelse474.19k
Størrelse1374 x 2022
Knyttet tilCarl Adolph Maaløe; Idicus Frederik Wilhelm Mads Maaløe

» Vis alle     1 2 Næste»     » Lysbilledshow