Slægten Maaløe

En gren af slægten Maaløe

Billeder

» Vis alle     «Forrige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 95» Næste»     » Lysbilledshow

Indlæser...

Brev til Her Jensenius fra Idicus Frederik Wilhelm Mads Maaløe 19 November 1897

Assens, d. 19.Nov 1897

Her Jensenius
Det er urigtigt, naar det
er forebragt Dem, at jeg
skulde være i Besiddelse af
Familien Jensenius's Stam-
tavle. I min egen slægts
Stamtavle findes nævnte
Familie et Sted nævnt i For-
bindelse med min Farfader
Sognepræst til Barløse I.
F.W.H. Maaløe, idet det an-
føres at han var gift med
Birthe Kirstine Jensenius, der
saaledes var min Faders Moder.
Hun var

- 2 -
Datter af Sognepræst i Veil-
by ved Middelfart Johan
Jørgen Jensenius og Hu-
struen Marie Gregoria Schmidt
og havde følgende Sødskende
Christina født 8/7.1766,
Christian Christoffer f. 16/12.1768 (streget over),
Ludvig Valentin f. 22/2.1770,
Anna Margrethe f. 30/12.1772,
Niels Krabbe f. 15/1.1795.
Selv var min Bedstemoder,
som jeg som Barn har kjendt,
født d 10 Octob. 1767. -

Dette er alt hvad jeg veed
om Familien Jensenius, -
dog veed jeg, at min Fader
angivelig er i nær Slægt

- 3 -
med Deres Fader, hvem jeg
med ham besøgte på Ry-
gaard i sommeren 1842.
Han maa altsaa have ned-
stammet fra en af min
Bedstemoders førnævnte
Brødre, eller muligen
nedstamme fra en Broder
til Præsten Johan Jørgen.

Det var ganske rig-
tigt min Søn Anthon, der
i sin Tid var i Lære hos Hald-
kjær i Sorø. Han boer i
Kjøbenhavn og er Redac-
tionssecretair ved Bladet
Dannebrog. Han er gift

- 4 -
og har det rigtigt godt.

Ærbødigst
Frederik Maaløe


Forklaring:
I.F.W.M Maaløe skriver til en Hr. Jensenius at han enten må nedstamme fra en af Birthe Kirstine Jensenius's brødre eller fra en af Johan Jørgen Jensenius's brødre.


Filnavn1897.11.19 Brev til Her Jensenius fra Idicus Frederik Wilhelm Mads Maaløe - samlet.jpg
Filstørrelse529.71k
Størrelse1024 x 1600
Knyttet tilIdicus Frederik Wilhelm Mads Maaløe

» Vis alle     «Forrige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 95» Næste»     » Lysbilledshow