Slægten Maaløe

En gren af slægten Maaløe

Notater


Match 51 til 100 fra 118

      «Forrige 1 2 3 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
51 Fik 6 børn Familie F137
 
52 Fik en datter, dødfødt 16/9.1855 Familie F100
 
53 Flere detaljer og filer om Hans Christian Nissen fra Mads materiale er endnu ikke tilføjet Nissen, Hans Christian (I451)
 
54 Forgæves eftersøgt i St. Thomas Maaløe, Carl Adolph (I129)
 
55 Forlover var:
Brudgommens fader og Dr. med. Carl Urban Maaløe, København 
Familie F3
 
56 Forlovere: Hofskræder V. Therkelsen, Smallegade 12 og direktør Hans Hartvig Ernst Maaløe, Odense Familie F13
 
57 Forlovet men aldrig gift Familie F168
 
58 Fra slægtsregistret af Hans Hartvig Maaløe:

Efter konfirmationen anbragtes han i handelslære i Korsør, men forlod denne livsstilling;
Fik dernæst ansættelse på godskontoret på Lystrup. Senere ved Stevns og Faxe herreders kontor i Store Heddinge; Tog Dansk Juridisk eksamen i 1854, derefter fuldmægtig ved Hørsholm Birk; 1855 fuldmægtig ved Baag herreds - og Assens byfogedkontor, hvilken stilling han endnu beklæder.


Fra Anthon Maaløes "En pressemands erindringer":

I denne egenskab blev han ved flere lejligheder indbudt til taffel hos Frederik d. VII og grevinde Danner på Fredensborg Slot. 1/5 1855 by og herredsfuldmægtig i Assens. Efter 40 år i denne stilling, tog han sin afsked og levede til sin død i 1904 som sagfører og sparekassedirektør. 
Maaløe, Idicus Frederik Wilhelm Mads (I29)
 
59 Frederik Christian Pedersen, exam. juris, 58 år, død 23. sept. 1835 (Middelfart kirkebog) Pedersen, Friderich Christian (I408)
 
60 Fremstillet i kirken 18. februar 1814.
 
Maaløe, Johan Christian Niels Mathias (I267)
 
61 Fremstillet i kirken 22. juli 1883 Jørgensen, Aksel (I120)
 
62 Fremstillet i Vor Frue Kirke, Odense Maaløe, Johanne Christine (I49)
 
63 Friderich Christian Pedersen stammer fra Voldbygaard (Woldbygaard) i Causlund Sogn. Pedersen, Friderich Christian (I408)
 
64 Gl. Maaløe slægtsregister Anthon Maaløe:
Hanne Lund datter af Gæstgiver Lund og Hustru, Assens
d. af skibsfører Laurits Lund og hustru f. Thuesen af Assens.
 
Lund, Hanne (I127)
 
65 Han blev gift med Cathrine Dorthea Hansen. I sine meget unge dage forlovede han sig med Clara Meyer. Hun døde og efterfølgende fandt Gustav sammen med Cathrine.

Clara Meyer har vi ingen oplysninger om, men ved gennem Christopher Maaløe (14 okt. 1894) at hun var forlovet med Gustav Adolf.

Gustav Adolf forærede Christopher Maaløe en servietring som han tidligere havde foræret Clara Meyer. Årsagen til at han forærede den til Christopher var at servietringen indeholder et Monogram "CM" og da det passede med Chistopher Maaløe og de to var tæt, forærede han servietringen til Christopher. 
Familie F133
 
66 Han må på et tidspunkt have besøgt sin bror Idicus Friderich Wilhelm Hannibal Maaløe imens han var i Norge og valgt at blive der.
 
Maaløe, Christian Wilhelm Føns (I19)
 
67 Han var i øvrigt en dygtig officer, oberst og adjudant for general Olaf Rye i krigen i Sønderjylland 1848-49 og blev senere udnævnt til Kommandør af Dannebrog.

Kendt fra treårskrigen i følgende slag: Bov, Slesvig, Nybøl, Dybbøl, Gudsø, Fredericia, Helligbæk, Isted, Kolding samt i 1864 ved Jagil. (kilde Mads' materiale B139) 
Saabye, Ove Christian Frederik (I372)
 
68 Hannibal faldt af en hest og pådrog sig et såkaldt sidesting. Mere information kan ses i slægtsregistret. Maaløe, Idicus Friderich Wilhelm Hannibal (I6)
 
69 Hans store interesse var fotografi, bl.a. lavede han som en af de første farvebilleder. En anden stor interesse var astronomien. Han havde sit eget observatorium på taget af huset, og endelig dyrkede han ivrigt maleriet. Det er en gåde for hans omgivelser, hvordan han med sin kendte grundighed kunne overkomme alt dette sammen med sin klinik og private praksis, der en tid var landets største. Han døde tidligt (56 år) efter et langt sygeleje. Det menes, at han var blevet smittet med sovesyge under den spanske syge. Et sagn fra hans studietid vil vide at Carl Urban Maaløe var meget omhyggelig, arbejdede langsomt, og blev altid først færdig. Maaløe, Carl Urban (I41)
 
70 Har skrevet "En pressemands erindringer" Maaløe, Anthon Louis (I132)
 
71 Hedder muligvis Diderik Nicolai Blicher Schmidt (jf. B110 hvor både søn og mandens far hedder det samme) Schmidt, Diderik Blicher (I136)
 
72 Hendes gravsten er på Assens Gamle Kirkegaard. Gravstedet er nedlagt men stenen er bevaret. Maaløe, Bertha Frederikke (I134)
 
73 Hildegard Hillerup blev født "Ellen Hildegard Hillerup". Ellen har dog aldrig været brugt Hillerup, Hildegard (I157)
 
74 Humlebæk sogns kordegnekontor oplyser dødssted til:
Lindealle 1, Ny Humlebæk, Humlebæk sogn. 
Maaløe, Gustav Adolf (I44)
 
75 Hun er muligvis af Tamilsk afstamning Sintayi (I459)
 
76 Hun var Engelsk med skotske rødder hvilket nok var årsagen til at hun gerne ville kaldes "Grandmama". Bilton, Agnes Anna (I373)
 
77 I den norske kirkebog er ægtefællen indført som Inger Hansdatter Maaløe, Hannibal Wilhelm Ludvig (I7)
 
78 I skiftet efter moderens død er han angivet som sømand med ukendt opholdssted. Maaløe, Hannibal Wilhelm Ludvig (I292)
 
79 Ifølge Kongelig bevilling af 19. november 1887 adopteret af frøken Theodore Vilhelmine Henriette Therkelsen, med navnet Petrea Brosalia Emilie Therkelsen.
Kilden er Vor Frelsers Kirkes Kordegnekontor 
Hansen, Petrea Brosalia Emilie (I50)
 
80 Ifølge Kongelig Dansk Hof- og statskalender for det danske Monarchie for året 1860 udg. af J.P.Trap Maaløe, Peter Kryssing Eskild Didrik (I269)
 
81 Indført i kirkebogen ved sin død som "Ungkarl fattig forsørget mursvend". Maaløe, Marius Theodor (I294)
 
82 Jesper Peter Jespersen mødte Anna Maaløe, da hun var 4 år gammel i præstegaarden i Lumby, hvor hun var i pleje efter forældrenes død.
De blev gift 1. december 1907.
Jesper Peter Jespersen fik lærereksamen 1904 fra Odense Seminarium. Derfra til Statens Lærerhøjskole i København hvor han fik specialuddannelse i gymnastik, anatomi, idræt m.v. På samme tid opholdt Anna Maaløe sig hos læge Carl Urban Maaløe og arbejdede (?) der som sygeplejerske.
1905-1908 ansat som lærer på Hesselager Kostskole (rektor H.Bæk).
Fra 1908 ind som soldat og gennemgik uddannelse til kaptajn. Han forlod hæren 1918. 
Maaløe, Anna (I88)
 
83 Jesper Peter Jespersen mødte Anna Maaløe, da hun var 4 år gammel i præstegaarden i Lumby, hvor hun var i pleje efter forældrenes død.
De blev gift 1. december 1907.
Jesper Peter Jespersen fik lærereksamen 1904 fra Odense Seminarium. Derfra til Statens Lærerhøjskole i København hvor han fik specialuddannelse i gymnastik, anatomi, idræt m.v. På samme tid opholdt Anna Maaløe sig hos læge Carl Urban Maaløe og arbejdede (?) der som sygeplejerske.
1905-1908 ansat som lærer på Hesselager Kostskole (rektor H.Bæk).
Fra 1908 ind som soldat og gennemgik uddannelse til kaptajn. Han forlod hæren 1918.

Fra 30. august 1927 og præcis 25 år frem i tiden optrådte Jespersen på Statsradiofonien med programmet Morgengymnastikken, hvor han animerede lytterne til gymnastiske øvelser af hensyn til disses sundhed og figur samt for at undgå blødagtighed. Kaptajnens myndige militære og fynske stemme herfra huskes og afspilles ofte som tidsbilleder med vendinger som arme bøj og arme stræk.

Ved siden at militærtjeneste og radiovirksomhed oprettede kaptajn Jespersen et gymnastikhold i København, samt de årlige sundhedsstævner på Hindsgavl Slot. Både gymnastikholdet og sundhedsstævnerne er videreført op til nutiden. 
Jespersen, Jesper Peter (I121)
 
84 Johanne Christine Nicoline Maaløe blev båret af jomfru Charlotte Maaløe fra Woldbygaard på Fyen Maaløe, Johanne Christine Nicoline (I260)
 
85 Jordpåkastelsen foretoges af stiftsprovst P. Barsøe Maaløe, Gustav Adolf (I44)
 
86 Kilde B126 i Mads materiale.

Mads Pedersen Maaløe ansøger på et tidspunkt om og får tilladelse til opførelsen af en enkebolig ved præstegaarden i Gamborg. Her kunne Charlotta Mathia Petronella Maaløe muligvis have flyttet hen med alle børnene da hendes mand dør.

Noget tyder dog på at hun er flyttet til Voldbygaard (Woldbygaard) med alle børnene da Johanne Christine Nicoline Maaløe (B133) blev båret af jomfru Charlotte Maaløe fra Woldbygaard på Fyen (Sct. Michaelis side 273, 1.nr. 5 og L.A.arkiv C 461 - 6 Viborg) 
Maaløe, Charlotta Mathia Petronella (I17)
 
87 Kilde Kristian Carøe: Den danske Lægestand 1479 - 1900

Julius Alfred Aaris f. 20/8 1867 i Sorø, død 20/8 1896 under ophold i Assens.
Søn af købmand Carl August Høst Aaris og Cecilie Marie f. Lauritzen.

Student fra Sorø 1885, lægeeksamen 1894, ansat v. Middelfart Sindssygeanstalt nov. 1894.

Gift 5/11 1895 med Juliane Johanne Maaløe f. 13/8 1869 i Assens. 
Aaris, Julius Alfred (I140)
 
88 Kilde:
Død: 1876-1892
Fol 177 nr. 2 
Maaløe, Karla Adolfe Hansine (I38)
 
89 Kilde: Assens Lokalhistoriske Arkiv.

Faddere ved dåben: Præstens Døttre i Barløse Christiane og Boline Maaløe, Præsterne Hr. Maaløe fra Barløse og Hr. Clausen fra Flemløse og Hr. Mønster, ordineret Kateket i Assens.

Han var døbt Johan Christian Nielsen Mathias, hvilket også fremgår ved vaccinationen den 24. august 1814, hvor navnet er anført i ministerialbogen på samme måde.
Men en sådan uorden kan man ikke have, så da han dør bliver navnet skrevet efter almindelig skik og brug, nemlig som Nielsen Maaløe.
 
Maaløe, Johan Christian Niels Mathias (I267)
 
90 Lars Buch der var Mads Pedersen Maaløes efterfølger i embedet giftede sig med MPMs datter Christine Pernille Wielandt Maaløe Maaløe, Mads Pedersen (I1)
 
91 Litra E, fol. 224 nr. 19
Det fremgår ikke hvor hun blev begravet.
Hun blev begravet af provst Barsøe. 
Maaløe, Carla Christine (I89)
 
92 Litra E, fol. 224 nr. 19
Det fremgår ikke hvor hun blev begravet.
Hun blev begravet af provst Barsøe. 
Maaløe, Carla Christine (I89)
 
93 Maskinarbejder, tog senere alm. maskinisteksamen (som led i denne uddannelse skulle han ud at sejle, og det skaffede Anthon Louis Maaløe - vistnok ØK). Sejlede et par år på langfart. Herefter ansat ved Odense kommunale el-værk til 1962.

Af Engelke Maaløe: Arkild arbejdede på elektricitetsværket i Bogø. 
Maaløe, Arkild Adam Christoffer (I463)
 
94 Matcher ikke med Mads' slægtsregister. Her står fødselsdato til 10/6 1874 (jf. B116) Riis, Kamilla Mathilde (I80)
 
95 Muligvis d. 12. marts 1818 (ifølge Lauritz register) Maaløe, Nicolina Wilhelmina Maria (I11)
 
96 Muligvis d. 14. maj 1872 ifølge brev fra Jesuskirken i Valby Hansen, Petrea Brosalia Emilie (I50)
 
97 Muligvis død i 1917.
Død som enke 
Stabel, Adolphine Elisabeth (I291)
 
98 Muligvis Karla med K. Mads' oplysninger indeholder Carla med C. Maaløe, Carla Christine (I89)
 
99 Nicolai kan være med j jf. B110 Schmidt, Didrik Nicolai Blicher (I361)
 
100 Opholdt sig hos broderen Christian Christoffer Strøyberg Maaløe i Assens (1888) Maaløe, Karla Adolfe Hansine (I38)
 

      «Forrige 1 2 3 Næste»